Opdracht / Commission

Wil je graag een portret van je favoriete dier of van een heel speciaal en geliefd persoon? Dan ben je op het juiste adres… Ik schilder deze portretten graag voor je.
Het allerbelangrijkste is dat de gelijkenis van het portret treffend is en dat je echt het karakter van de persoon of het dier kunt voelen.. Een uitdaging die ik graag aan ga.
Hoe ga ik te werk?… Alhoewel ik het heel gezellig vindt.. is het niet nodig dat het dier of de persoon model komt zitten in mijn atelier  Ik maak gebruik van foto’s als referentie bij het schilderen van een portret. Meerdere foto’s, zodat ik alle details goed kan zien. De details van de ogen, de neus, zijn allemaal erg belangrijk om het portret zo sprekend mogelijk te laten lijken. De foto’s mag je zelf aanleveren, maar kunnen ook door mij gemaakt worden, hier in mijn atelier of op locatie. Daarnaast vind ik het fijn om van het dier of persoon een omschrijving te krijgen van het karakter  en wat hem of haar zo speciaal maakt voor jou. Met dit alles ga ik in mijn atelier aan de slag. Tussendoor houd ik je op de hoogte van het proces, en ben je altijd welkom om in mijn atelier  een kijkje te komen nemen. Als het portret klaar is en jij bent helemaal tevreden krijgt het nog een vernislaagje en mag het mee naar huis. Het is natuurlijk afhankelijk van het formaat van het schilderij en het aantal dieren of personen dat op het doek moet komen, maar het hele proces kan van 4 weken tot enkele maanden in beslag nemen

Wat kost  een portret?.. Dat is afhankelijk van het formaat van het schilderij en wat je geportretteerd zou willen hebben.. Als je wilt, maak ik geheel vrijblijvende  een offerte voor je..

Wanneer je interesse hebt, Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.
Houd er rekening mee dat het creëren van een portret veel tijd in beslag neemt. Dit is belangrijk om te weten wanneer je een portret graag wilt hebben voor een speciale  dag. (verjaardag, huwelijksdag e.d.)

When you like to have a portrait of your favourite animal or a portrait of a special person? You are at the right place.. I will paint these portraits  for you with great pleasure. The most important thing is that the resemblance of the portrait is striking and that you can really feel   the character of the person or animal. For me a challenge that I like to meet ….
How does it work?..  Although I would enjoy the company .. it is not necessary that the animal or person  come sit as a model in my studio. I use photos as a reference when painting a portrait. Multiple photos that person or animal, so that I can see all the details. The details of the eyes, nose  are all very important for me to make the resemblance of the portrait striking. You can provide the photos yourself, but can also be taken by me, in my studio or on location.
In addition, I would love to have a description of the character of this person or animal and what makes him or her so special for you. With all this together I go to work in my studio. During the proces I ‘ll keep you informed and you can always come and have a look in my studio. When the painting is finished and you are completely satisfied it will be varnished. When that is dry, the portrait can go home. The proces of painting your portrait can take from 4 weeks to several months for it will be finished
How much does it cost?..  The price of a portrait is depening of the size of the painting and how many animals its about. If you want I will make a offer for you..
Please feel free to get in touch to discuss your portrait.
Please note that a commisioned portraits takes a lot of time.. This is important to know when you would love to have it finished before a special day.

 

error: Content is protected !!
Open chat
Gerrie Mathijssen Paintings
Hallo,
Wat leuk dat je hier mijn werken aan het bezichtigen bent.
Kan ik je helpen? Heb je een vraag? Stel die dan gerust.

Met vriendelijke groet,
Gerrie Mathijssen
---------------
Hello,
Its nice that you are viewing my artworks here.
Can I help you? have you any questions? Please ask.

With kind regards
Gerrie Mathijssen